SAUSAGE

View as:


Results 1–3 of 6
Show:
-3
FRANK SAUSAGE .

Là dòng xúc xích trung cấp nhưng được làm từ nguyên liệu heo sạch…


ALL PORK SAUSAGE .

Dòng xúc xích All pork có 3 loại là xúc xích heo nguyên chất…Results 1–3 of 6
Show:
-3