RIONA SAUSAGE

Availability: in stock 0 items(s)

Sản phấm có nguồn gốc từ vùng Ryon của Pháp. Có thể cảm nhận được độ mịn của từng thớ thịt khi thưởng thức và sản phẩm được dùng…