PORK LIB

Availability: in stock 0 items(s)

Pork lib- thịt ba rọi heo Công ty Chef Meat Việt Nam kinh doanh sản phẩm thịt heo sạch, chất lượng, an toàn. Phần thịt ba rọi được sơ chế theo quy…