CHICKEN HAM- JAMBON GÀ

Availability: in stock 0 items(s)

Jambon Gà - sản phẩm làm từ nguyên liệu thịt gà nhập khẩu được kiểm dịch đầy đủ theo quy định của nhà nước. Công ty có cả sản phẩm cắt…