Bít tết thịt bò Nhật A4

Availability: in stock 0 items(s)

Bò Nhật lông đen được chuyên gia người Nhật tuyển chọn kỹ càng.

984.000 VND


Weight 200 g